Wie is Janneke?

Janneke is:

Kindercoach voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Als kindercoach zoek ik met het kind en de ouders naar oplossingen bij de hulpvraag. Daarnaast geef ik de therapie op een speelse en gevarieerde wijze richting de gewenste situatie.

Janneke is:

Ambulant begeleider. Als ambulant begeleider verzorg ik de begeleiding van
kinderen met een rugzak uit cluster 2 in het reguliere basisonderwijs.

Janneke is:

Kids' Skills Ambassador. De methode Kids' Skills is één van de manieren om uw kind te begeleiden. In plaats van een probleem gaan we praten over een aan te leren vaardigheid.

Janneke heeft:

Ruim twintig jaar met veel plezier in het Speciaal Basisonderwijs gewerkt
en 10 jaar als dramadocent in het regulier onderwijs.

terug