Werkwijze

Kindercoaching is een kortdurende psychische hulpverlening voor kinderen. Tijdens het coachen staan de eigen wensen, doelen, eigen verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en persoonlijke kwaliteiten centraal. Ik begeleid het kind om zijn of haar doelen te bereiken en daarmee zijn of haar eigen vaardigheden te ontdekken.

Tijdens de *sessies wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken, die passen bij de behoefte van het kind en de aard van de problematiek. Het gesprek met het kind wordt gecombineerd en afgewisseld met o.a. spel, tekenen, rollenspel, verhalen, ontspanningsoefeningen

* Op verzoek van ouders en/of school kan ik bij U thuis of op school uw kind begeleiden.


Ik werk volgens onderstaande stappen:
  1. 1. Aanmelding
  2. 2. Intakegesprek met de ouders en / of kind
  3. 3. Diagnostische gesprekken
  4. 4. Therapie
  5. 5. Afsluiting

Gedurende de behandeling vindt er tussentijdse evaluatie plaats met de ouder(s) en na de afsluiting volgt er een eindrapportage.