Vergoedingen

Als activerende begeleiding kunnen de kosten worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Vergoedingen - Kindercoachpraktijk Meppel

Declareren

Kosten kunt u bij de belastingaangifte opvoeren als ziektekosten.

Informeer bij uw verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Kosten

Alle onderstaande bedragen zijn inclusief BTW

Intakegesprek (ong. 45 min.)
Gratis
De sessies duren een half uur
Kosten: € 35,-

Eventuele reiskosten
€ 0,20 per km